S nadšením, pro děti!

č. účtu u Fio Banky

2600891125/2010

srpsmalkovskeho@seznam.cz

Anketa

Považujete Spolek rodičů za důležitý?

Celkový počet hlasů: 5

Vítejte na stránkách našeho spolku

Těší nás, že jste zavítali na naše stránky a velice děkujeme za Váš zájem o dění v mateřské školce. Náš spolek má především za cíl podporovat činnost MŠ Malkovského nad rámec podpory, kterou jí poskytuje obec či stát. Ke splnění svého cíle spolek zejména:

  1.  Poskytuje, v rámci možností, pomoc svých členů, včetně materiální a finanční pomoci, k zajištění činnosti MŠ Malkovského a zlepšování jejího prostředí,
  1. podporuje vzájemnou komunikaci mezi rodiči, zákonnými zástupci, členy pedagogického sboru, vedením školy, jejím zřizovatelem a případně s dalšími subjekty, které mohou ovlivňovat úroveň vzdělání, stravování, zázemí školy, apod.,
  1. seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, zákonných zástupců, a spolupracuje s vedením školy při jejich řešení,
  1.  spolupracuje s MŠ Malkovského na pořádání kulturně-společenských, sportovních a obdobných akcí;
  1.  zajišťuje prostředky  pro zájmovou činnost dětí, nadstandardní aktivity, zlepšení vybavenosti školy, pořádá akce pro rodiče a děti.

 

Díky Vašim příspěvkům se nám daří tyto cíle naplňovat. Více informací najdete v sekcích O nás a Pro rodiče.